امکان سفارش گذاری متعلقاتی نظیر: کارتریج ها، میکرو بارها، کلمپ، پین تنظیم پیچ ههای مخصوص و… که در ابزار مخصوص با ابعاد دقیق مورد استفاده قرار میگیرند در این شرکت مهیا میباشد.