شرکت محور تراش لیا در زمینه ابزارهای فرزکاری مخصوص شامل کف تراشی ها، کاترها، ابزار های انگشتی اینسرتی(یک پله یا چند پله) و… با توجه به ابعاد مورد نیاز مشتری ارائه محصول می نماید.