ششمین نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو- مهر ماه ۹۷

ششمین نمایشگاه بین‌المللی قالب و ابزار باهدف ارتقاء زنجیره تامین و رشد صنعت قالب‌سازی داخلی و صنایع وابسته برگزار گردید.

 

 

 

 

,

ششمین نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو- مهر ماه ۹۷

ششمین نمایشگاه بین‌المللی قالب و ابزار باهدف ارتقاء زنجیره تامین و رشد صنعت قالب‌سازی داخلی و صنایع وابسته برگزار گردید.