تنوع در طراحی و ساخت اینسرت های براده برداری در دنیا کمک شایانی به کاهش سیکل ماشینکاری و کوتاه شدن زمان تولید قطعه و به سبب آن کاهش قیمت تمام شده در ارائه محصولات تولیدی نموده است.
که شرکت محور تراش لیا با بکارگیری از امکانات سنگزنی خود تا حد امکان این نیاز را تحت پوشش خود قرار داده است و در صورت امکان طراحی و توجیه اقتصادی اقدام به استفاده از اینسرت با طرح مخصوص می نماید.