سنگ زنی دقیق انواع قطعه

از دیگر خدمات مهم شرکت سنگ زنی دقیق انواع قطعات با تولرانس های بست به صورت تکی و تعدادی میباشد

که این دسته از خدمات شامل سنگ زنی قطر داخل و ضخامت قطعات میباشد که توسط دستگاه های سنگ محور،

سنگ داخل زن ، سنگ سنترلس و سنگ ابزار تیزکن انجام میگیرد.